شرکت مهندسی ایمن مبدل آسیا

مشتریان

مفتخریم به بیش از چهل سال همکاری با بزرگان صنعت

 

unnamed-1024x199
 • صنایع مس کرمان (میدوک)
 • شرکت نفت زنجان
 • شرکت نخ تایر صبا
 • شرکت توسعه پست‌های ایران ترانسفو
 • شرکت هیدرو پمپ
 • شرکت تولیدی رب پایا
 • صنایع پزشکی مدد بخش
 • صنایع پزشکی امداد پخش
 • شرکت تولیدی CD/DVD آذرخش
 • صنایع روی خمسه
 • شرکت روی پرور
 • شرکت روی گداز
 • شرکت میلاد روی
 • شرکت رویین طلا
 • شرکت سازند روی
 • شرکت شمش سازان
 • شرکت رویین کار شمس
 • شرکت کاوشگران
 • شرکت زرین روی
 • شرکت کیمیا گستران زنجان
 • شرکت صدرا روی
 • شرکت زرین معدن آسیا
 • شرکت روی گستران
 • شرکت تولید روی کالسمین
 • شرکت ترکان روی
 • شرکت یاشیل قطره
 • شرکت مقوا سازی پارس
 • شرکت کود شمیایی زنجان
 • شرکت باری پودر
 • شرکت بستر کوب راه
 • شرکت پرهام روی
 • شرکت نوسازان
 • کارخانه روی تهران
 • شرکت سپنتا روی
 • صنایع روی ایرانیان
 • شرکت تولیدی آریا بام

 

 
 • KERMAN Copper Ind
 • Zanjan Oil Co
 • Iran Transfo Co
 • Hydropomp Co
 • PAYA Industrial Company
 • Madad Pakhsh Medical Co
 • Emdad Pakhsh Medical Co
 • Azarakhsh CD/DVD Manufacturer
 • Khamseh Zinc Ind
 • Parvar Zinc Ind
 • Godaz rooy Zinc Ind
 • Milad Rooy Zinc Ind
 • Rooyin Tala Zinc INd
 • Sazand Rooy Zinc Ind
 • Shemshsazan Zinc Ind
 • Rooyinkar shams Zinc Ind
 • Kavoshgaran Zinc Co
 • Zarin Rooy Zinc Ind
 • Kimia Gostaran Zinc Co
 • Sadra Rooy Zinc Co
 • Zarin Madan Asia Zinc Co
 • Rooy Gostaran Zinc Co
 • Calsimin Zinc Ind
 • Torkan Rooy Co
 • Pars Paper Ind
 • Zanjan Fertilizer Co
 • Bari Podr Co
 • Parham Rooy Zinc Co
 • Nosazan Co
 • Tehran Zinc Co
 • Sepanta Rooy Zinc Co
 • Iranian Zin Ind
 • Ariabam Ind