شرکت مهندسی ایمن مبدل آسیا

تابلوهای فشار متوسط AIS ساده و کمپکت Medium Voltage Air Insulated Secondary Distribution Switchgear

{:fa}

تابلوهاي فشار متوسط AIS ساده و کمپکت

ETA_3
مشخصات فنی:

 • Max Voltage: 7.2KV – 24KV
 • Max Current: 630A-1250A
 • Disconnector: ON LOAD BERAKER & OFF LOAD BERAKER
 • CirCuit Beraker: SF6 , VACUM
 • Enclosure made of galvanized sheet steel
 • Control system: with digital relay protection
 • Degree of Protection: IP33
تابلوهاي فشار متوسط AIS ساده و کمپکت:

تابلوهای فشار متوسط نقش مهمی را در صنعت توزیع برق ایفا می‌کنند لذا طراحی، انتخاب صحیح و اصولی آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از آنجا که بسیاری از مشکلات و پیشامدهای ناشی از انتخاب، طراحی نادرست تابلوها و یا استفاده نامناسب از آنها می‌باشد در این گزارش سعی شده است که با اصول طراحی و مهندسی تابلو‌های فشار متوسط، مبانی و معیارهای لازم برای حداقل اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی، انتخاب، نحوه کسب و استفاده صحیح یا مناسب از آنها با توجه به ملاحظات بهداشتی، ایمنی، اقتصادی و مهندسی پرداخته شود.

{:}{:en}

MV AIS SECONDARY DISTRIBUTION SWITCHGEAR

ETA_3

Specifications:

 • Max Voltage: 7.2KV – 24KV
 • Max Current: 630A-1250A
 • Disconnector: ON LOAD BERAKER & OFF LOAD BERAKER
 • CirCuit Beraker: SF6 , VACUM
 • Enclosure made of galvanized sheet steel
 • Control system: with digital relay protection
 • Degree of Protection: IP33
 

 {:}