شرکت مهندسی ایمن مبدل آسیا

تابلوهای ATS Automatic Transfer Switch (ATS)

{:fa}

تابلوهای ATS

ETA_10

مشخصات فنی:

  • Max Voltage: 400V – 20KV
  • Control Voltage: 12 to 220VAC/DC
  • Control by HMI
  • Ability to multi-generator paralleling with the grid
  • Degree of Protection: IP 44 , 54
تابلوهاي ATS:در بیشتر صنایع صنعتی نیاز به منبع انرژی الکتریکی پایدار از نکات ضروری و مهم می‌باشد. بسیاری از این صنایع‌های تولید که فرآیند آنها به صورت دائم و بدون وقف می‌باشند نیاز به تجهیزاتی دارند که از طریق آن بتوان انرژی الکتریکی پایدار را فراهم ساخت به همین منظور تابلوها واسط بین شبکه‌های توزیع انرژی الکتریکی و مولدهای برق اضطراری(ژنراتور) می‌باشد این مجموعه از تابلوها با کاربردهای مختلف طراحی و تولید می‌شوند از خصوصیات مهم این نوع تابلوها قابلیت کارآیی بالا در صنایع که با کمبود انرژی الکتریکی مواجه هستند می‌باشد. در ساخت این نوع تابلوها از کلید‌های مختلف موتوردار و SSR و رله‌های حفاظتی هوشمند مختلف استفاده می‌شود.مزیت این نوع تابلوها پارالل ژنراتور با شبکه برق برای تأمین انرژی در برخی صنایع که مشکلات ناشی از کمبود انرژی الکتریکی مصرفی مشاهده می‌شود می‌توان بهره جست.

کاربرد:

برای صنایع مس، روی، آلومینیوم، تولید‌های دیسک نوری، بیمارستان‌ها، صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، دانشگاه‌ها و … .. .


{:}{:en}

AUTOMATIC TRANSFER SWITCH

ETA_10

Specifications:

  • Max Voltage: 400V – 20KV
  • Control Voltage: 12 to 220VAC/DC
  • Control by HMI
  • Ability to multi-generator paralleling with the grid
  • Degree of Protection: IP 44 , 54


 {:}