شرکت مهندسی ایمن مبدل آسیا

تابلوهای بانک خازنی

{:fa}

تابلوهای بانک های خازنی

ETA_11
 • Robust & modular structure
 • Suitable for indoor & outdoor installation
 • Power factor correction of reactive loads

مشخصات فنی: 

 • Max Voltage: 400V-20KV
 • Cell capacity: up to 500kvar
 • Degree of Protection: IP44
 • Capacitor: dry capacitors, gas capacitors, oil capacitors
 • Intelligent reactive power controller
 • Network harmonic filtering
تابلوهاي بانک خازني:

با توسعه روز افزون سیستمهای الکترونیک قدرت در صنعت از قبیل منابع تغذیه، رکتیفایرهای صنعتی الکترولیز، کورههای الکتریکی، سیستمهای الکترونیکی، کنترل دورها (اینورتر)، کامپیوترها و سایر بارهای غیر خطی باعث افزایش هارمونیک در شبکهای توزیع و انتقال گردیده است. طراحی و ساخت این نوع تابلوها با استفاده از بانکهای خازنی و فیلترهای اکتیو قدرت جهت حذف هارمونیک در شبکه های هارمونیکی 20KV-400V در صنایع مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.

کاربرد: بانکهای خازنی اتوماتیک در جهت اصلاح ضریب قدرت شبکه فشار ضعیف و متوسط 20KV-400V در موارد زیر استفاده میشود: کارخانه جات صنعتی بزرگ از جمله مس، روی، پتروشیمی، صنعت نفت، تولیدیهای مواد غذایی کارگاههای کوچک، مصــــــرف کنندههای تجــــــــاری، فروشگاهـــی، هتــــلها، ساختمانهای اداری، مجتمعهای مسکونی، تفریحی و بیمارستانها. تابلوهای خازنی در تیپ های مدولار و کشویی تولید میشوند.  


{:}{:en} 

Capacitor Banks

ETA_11
 • Robust & modular structure
 • Suitable for indoor & outdoor installation
 • Power factor correction of reactive loads

Specifications: 

 • Max Voltage: 400V-20KV
 • Cell capacity: up to 500kvar
 • Degree of Protection: IP44
 • Capacitor: dry capacitors, gas capacitors, oil capacitors
 • Intelligent reactive power controller
 • Network harmonic filtering

{:}